ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

  *    สมัครขอใช้บริการได้ด้วยตนเองที่ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงานอุตสาหกรรม ห้องสารพันทันใจ ชั้น 1 โดยใช้ แบบ วอ./อก.7.3 และเอกสารประกอบ ประทับตราบริษัท และลงนามโดยผู้มีอำนาจ แล้วรับหนังสือตอบเป็นสมาชิกภายหลัง   ตรวจสอบ รหัสผ่าน จาก e-mail ของท่านที่ท่านใช้สมัครไว้ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

คำแนะนำ : Browser :แนะนำให้ใช้ Chrome, IE9 หรือสูงกว่า

คู่มือการใช้งาน :model3