ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พบปัญหาการใช้งานระบบ

ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. 02-430-6316 ต่อ 2505 , 2514 , 2518 ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.)
หรือวิธีการใช้งานเบื้องต้น รายละเอียดตามคลิก